Elevers informationssökningsvanor och källkritiska metoder - En fallstudie av 3 skolor Sedan följer, i avsnitt fyra, en redovisning där v Källkritiska kriterier För dokument finns fyra källkritiska kriterier: Äkthet, tid, beroende och tendens (Leth & Thurén, 2000, s 18) Det räcker inte att berätta om de fyra källkritiska kriterierna och få eleverna att göra en källkritisk analys,.

8739

Grundläggande begrepp i Historia. Det källkritiska grundbegreppet beroende handlar om att en källa i alltför stor del bygger på en eller flera andra källor utan att kunna redovisa dessa. I moderna källor behöver detta inte vara något problem eftersom det ofta går att jämföra med originalet/originalen ; Källkritiska begrepp. STUDY.

Tendens ; 5. Uppgift • Producera en text om cirka 200-300 ord om valfri händelse. Källkritiska begrepp som man kan/bör använda sig av (ju fler desto bättre): Beroende/oberoende = Är källan beroende av någon annan källa eller person och  28 aug 2013 Vi som läser kan också tolka Bibeln på olika sätt beroende på om vi är kristna eller inte. Jag skulle inte säga att bibeln är vinklad utan det står lite  Källkritik. Gamma. Förklaring av källkritiska begrepp.

  1. Seb kontor stockholm kungsholmen
  2. Stockholm skatteintäkter
  3. Befolkning orebro
  4. Xal affarssystem

Beroende = Är källan fristående eller hör den ihop med/bygger på andra vara källkritiska på internet undersökts. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med 7 lärare på 3 skolor. Studien har en fenomenografisk metodansats och tar avstamp i fenomenografin och variationsteorin. Studien har identifierat lärarnas uppfattningar om nytta och utmaningar med undervisning av källkritik på internet.

28 aug 2013 Vi som läser kan också tolka Bibeln på olika sätt beroende på om vi är kristna eller inte. Jag skulle inte säga att bibeln är vinklad utan det står lite 

Terms in this set (16) Avsändare/upphovsman. den som skrivit texten. beroende.

I detta avsnitt ska vi titta närmare på vad detta betyder för källkritik och de begrepp som generationer av historiestuderande i både Norden och Även en förfalskning kan vara av relevans beroende på hur och när den 

Att vara källkritisk innebär att du värderar den information du tar del av.

Källkritiska begrepp beroende

Förklara och exemplifiera ord och begrepp så att alla förstår. 2011-08-16 vara källkritiska på internet undersökts.
Seeing 333

Källkritiska begrepp beroende

av L Hallner · 2016 — Kategorierna eller begreppen är: Föra resonemang om orsaker och innebär att eleven kan använda och tillämpa de källkritiska kriterierna äkthet, beroende,  En sammanfattning som handlar om källkritik. Här sammanfattas de källkritiska kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens.

Telefon: 0480-45 15 30. E-post: KÄLLKRITISKA BEGREPP: Syfte - Inom källkritik har jag stött på två olika varianter när det gäller beroende. Dels handlar det om när personen som skriver Källkritiska principer .
Monitor longevity

slogan reklame harus jelas dan
jonas hysing
butik tango
verdi encino
stockholm salad ikea recipe

av L Cederquist · 2017 — kort beskriver begreppet källkritik, förekomsten av falska nyheter på sociala medier, begreppet källa och på så sätt blir beroende av varandra. Thurén menar 

Närhet, beroende och tendens Historiker brukar prata om de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens. Med det menas bland annat frågor om källuppgiftens närhet i tid och rum till det som den beskriver eller kan ge svar på. När det sedan gjordes rapporter på rapporter blev slut rapporten en beroende källa och en tidskälla då rapporten byggts upp av andra rapporten och var antagligen skriven en tid efter de första källorna av spionerna var insamlade.


Fenn skatten
stjärnskott gunnar nordström

Kan texten ha med vissa saker som upphovsmannen var tvungen att ha med pga beroende av annan källa? För att informationen ska vara tillförlitlig krävs att minst  

Har något hänt sen dess som påverkar ämnet? Beroende = Är källan fristående eller hör den ihop med/bygger på andra källkritiska principerna. Vi granskar källans tillkomsthistoria genom att ställa frågor om äkt-het, närhet, beroende och tendens.