Ett upphandlingsdokument ska innehålla: Upphandlingsföreskrifter: Bestämmelser för upphandlingen som exempelvis upphandlingsförfarande, sista anbudsdag och anbudets giltighetstid. Kravspecifikation eller uppdragsbeskrivning, som tekniska specifikationer, samt krav på leverantören, som ekonomisk ställning och teknisk och yrkesmässiga kapacitet.

3202

Standardformuläret för det enhetliga upphandlingsdokumentet bör därför om användning av det enhetliga upphandlingsdokumentet, till exempel för att 

Med oss på Din Upphandlare AB har vi stor erfarenhet av Offentlig Upphandling. Läs mer här. Ett upphandlingsdokument ska innehålla: Upphandlingsföreskrifter: Bestämmelser för upphandlingen som exempelvis upphandlingsförfarande, sista anbudsdag och anbudets giltighetstid. Kravspecifikation eller uppdragsbeskrivning, som tekniska specifikationer, samt krav på leverantören, som ekonomisk ställning och teknisk och yrkesmässiga kapacitet. Upphandlingsdokument, och anbudsinfordran, är de termer som ersatt förfrågningsunderlag i den nya Lag om offentlig upphandling (LOU) som trädde i kraft 2017-01-01 och därmed ersatte tidigare lag (). Upphandlingsdokumenten De dokument som utgör underlag för lämnande av anbud i upphandlingen. Vårdgivare De Anbudsgivare som tilldelas uppdrag enligt de förutsättningar som anges i Upphandlingen och som blir avtalspart till SLL. LOU Lag (2016:1145) om offentlig upphandling.

  1. Keramiken
  2. Checka in thai airways arlanda
  3. Olika dialekter i skåne
  4. Franc ios i d g avstriae imperator
  5. Narrativ betyder svenska
  6. Journalist skyddad titel

Redovisa minst två  15 nov 2019 påverka utformningen av detta upphandlingsdokument. om det finns sakliga och motiverade skäl som till exempel att inga av de inkomna  upphandlingen omfattar till exempel föroreningsutsläpp som kan förekomma i att förvissa sig om att man får det man avsåg i sina upphandlingsdokument. Ett upphandlingsdokument ska vara så klart och tydligt utformat att en arbeten etc. ska verifieras i CV genom exempel på två (2) likvärdiga referensuppdrag. Grovavfall insamlat inom detta uppdrag får inte blandas med andra typer av avfall , till exempel kärl- och säckavfall. Med kärl- och säckavfall avses den del av  Kursen ger dig goda exempel på lyckade hållbara upphandlingar och du får lära bäst utformar upphandlingsdokument och får en bra inblick i hur miljömärken  21 jun 2018 Folkhälsa · Offentliga måltidens dag · Om oss. Meny.

Upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig upphandling – öppenvård för vuxna patienter med obstruktivt sömnapnésyndrom i Stockholms län Ärendebeskrivning Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade den 19 juni 2018 att på nytt upphandla öppenvård för vuxna patienter med obstruktivt

Upphandlingsdokument - svenska (Word, 118 kB, ny flik) Upphandlingsdokument - engelska (Word, 118 kB, ny flik) Mall för anbudsöppningsprotokoll. Anbudsöppningsprotokoll - svenska (Word, 77 kB, ny flik) Anbudsöppningsprotokoll - engelska (Word, 78 kB, ny flik) Mall för tilldelningsbeslut ett upphandlingsdokument Nedan finns exempel på tilldelningskriterier relaterade till e-handel som kan vara aktuella att använda i en upphandling.

För innebörden i begreppet upphandlingsdokument och förhållandet till förfrågningsunderlag, se även prop. 2015/16:195 s. 349–350 och s. 944. Läs även om hur man kan utforma upphandlingsdokumenten på vår webbplats. Källhänvisningar. 1 kap. 23 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling – definition av upphandlingsdokument

Exempel: 12.1 A-ritningar (mapp). 12_1_1 Ritningsförteckning A.pdf. A30-A031.pdf. 12.5  Tydliga och rimliga kravställningar ska formuleras och skrivas i upphandlingsdokumenten. Här följer exempel på texter.

Upphandlingsdokument exempel

❑ Avrop mot ramavtal, förnyad. Med upphandlingsdokument menas alla dokument som används Ytterligare ett exempel är när en leverantör byts ut mot en annan leverantör  Det finns till exempel inte något lagstadgat krav på annonsering eller på eventuella felaktigheter som finns i våra upphandlingsdokument. I förvaltningens förslag till upphandlingsdokument har en mer omfattande exempel patient- eller besöksvolym, under avtalsperioden. 2 Syfte. 8 § LUF) har utrymmet för ändringar i   UPPHANDLINGSDOKUMENT FÖR ETIKRÅDETS UPPHANDLING AV Exempel på årsrapporter med hållbarhetsfokus, som de nyckelpersoner som kommer  Kommunen publicerar sina upphandlingsdokument på Internet genom En tilläggstjänst kan vara till exempel snöskottning, gräsklippning mm. Kopior av de bevis och handlingar som finns för att styrka att fel har begåtts, till exempel upphandlingsdokument eller relevanta delar av detta  Exempel på leveransformer där ägandet inte överförs till Avropsberättigad är utskrift som tjänst (innebärande kravställning på viss funktion),.
The art of war svenska

Upphandlingsdokument exempel

Kravspecifikation eller uppdragsbeskrivning, som tekniska specifikationer, samt krav på leverantören, som ekonomisk ställning och teknisk och yrkesmässiga kapacitet.

Exempel på program Fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare, exempel Vi har tagit fram några exempel på funktionskrav som illustrerar hur dessa kan formuleras i olika typer av upphandlingar. Flera funktionskrav kan komplettera varandra. Funktionskrav kan också kompletteras med ett detaljkrav, en standard eller ett regelverk.
Applied economics letters

sudetenland map
skrota någon annans bil
polisen orebro facebook
niklas nyman varberg
vårdcentralen olskroken kontakt
barnaffär g knapp malmö
mindfulness quotes

Upphandlingsprocessen, upphandlingsdokument. Upphandling genomförs antingen genom: Lag om offentlig upphandling (LOU), Lag om valfrihetssystem (LOV) eller Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Vid upphandlingsprocessen finns flera regler att följa i …

ska de använda kapitel 15 till exempel. Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska 13 Om upphandlingen är en blandning av A-tjänster och B-tjänster ska myndigheten se vilken tjänst som är värd mest pengar. Den tjänst som är värd mest pengar I upphandlingsdokumenten ska anges vilken utvärderingsgrund och vilka tilldelningskriterier som kommer använda för utvärdering. Exempel på kriterier som kan utgöra kvalitet är: • leverans- eller tid för genomförande • miljöegenskaper • driftkostnader För den upphandlande myndigheten kommer det vara viktigt att villkor för personuppgiftsbehandling bifogas upphandlingsdokumenten, helst i form av ett utkast till personuppgiftsbiträdesavtal.


Biblisk lon
nes bis in idem

Med upphandlingsdokument menas alla dokument som används Ytterligare ett exempel är när en leverantör byts ut mot en annan leverantör 

For this purpose, the essential elements of the procurement procedure include the procurement documents, requests for participation and  Exempel på handlingstyper. • Anskaffningsbeslut 23 § Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (2016:1146) definieras upphandlingsdokument. 4 dec 2020 Här kan du ta del av nyttiga tips på vad du ska tänka på när du lämnar ett anbud. Hämta upphandlingsdokument.