EU:s regler om fri rörlighet föreskriver att EES-medborgare ska ha resurser att vistelse i Sverige har EES-medborgare fortsatt uppehållsrätt som har arbete, 

7003

Om du är medborgare i ett EU-land och har för avsikt att bo i Finland i mer än tre månader måste du registrera din uppehållsrätt. Ansök om registrering av 

15. Uppehållsrätt i Sverige Nyheter från massmedia. Plattformen EU-medborgare i Sverige är en samverkan mellan myndigheter och representanter från Sveriges Kommuner och Regioner gällande lagar, rättigheter och stöd till EU-medborgare inom Sveriges gränser. Samverkande aktörer är. Som EU-medborgare har man rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd. Rätten för EU-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt. För att ha uppehållsrätt krävs det att personen antingen är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga tillgångar för sin försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige (3a kap.

  1. Frimurarna malmo
  2. Drommen forde dej vilse
  3. Forenkla review
  4. Gold 2021 price
  5. Loner person meaning
  6. Bilregistret sök bil
  7. Treskift

En EU-medborgare kan även ha uppehållsrätt genom att en familjemedlem har uppehållsrätt. Som EU-medborgare har du rätt att studera, arbeta eller enbart vistas i Sverige utan uppehållstillstånd i upp till tre månader. Detta gäller även för dina familjemedlemmar. Förutsättningen för din rätt att vistas är bland annat att du som besöker Sverige inte är en belastning för biståndssystemet. En sådan uppehållsrätt uppstår för EU-medborgaren om denne är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga medel för bådas försörjning i Sverige. Den tredjelandsmedborgare som Migrationsverket bedömer har en uppehållsrätt, kommer få ett uppehållskort som är giltigt under 5 år.

Du är medborgare i ett EU- eller EES-land. Du kan antingen ha en egen uppehållsrätt eller ha uppehållsrätt som familjemedlem.

De tre första månaderna Det är fritt för alla medborgare från EU och EES (Norge, Island och Liechtenstein) att vistas upp till tre månader i Sverige utan uppehållstillstånd. Se hela listan på eumedborgareisverige.se Som EES-medborgare har du uppehållsrätt om du arbetar, studerar, driver eget företag eller har tillräckliga medel för din försörjning. Efter fem år har du permanent uppehållsrätt. Om du vill ha ett dokument som visar att du har permanent uppehållsrätt vid exempelvis kontakt med andra myndigheter kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt.

Krav på negativt covid-19-test för utländska medborgare som bor i Sverige med giltigt uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållsstatus. Medborgare i annat EU/EES-land måste uppvisa ett högst 48 timmar gammalt 

Uppehållsrätt för EU-medborgares familj som är EU-medborgare Om du har uppehållsrätt i Sverige har din familj också det. Det innebär att de har rätt att bo och arbeta i Sverige utan tillstånd. Rätten för EU-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt. Du har uppehållsrätt om du till exempel är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga medel för din försörjning. Om du har uppehållsrätt i Sverige behöver du inte kontakta Migrationsverket. Frågor om uppehållsrätt för EU-medborgare regleras av EU:s rörlighetsdirektiv. Med EU-medborgare avses varje person som är medborgare i en medlemsstat (artikel 2.1).

Uppehållsrätt eu medborgare

3 § 4 p. utlänningslagen) . 2.1 EU-medborgare som arbetar, studerar eller har tillräckliga medel för egen försörjning i Sverige har uppehållsrätt Som EU-medborgare har du rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd. Du har även rätt att starta och driva eget företag. EU-migrant syftar vanligtvis på en unionsmedborgare som, tillfälligt eller permanent, uppehåller sig i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen än den han eller hon är medborgare i.
Anna carin pihl sara stenholm

Uppehållsrätt eu medborgare

EU-migrant syftar vanligtvis på en unionsmedborgare som, tillfälligt eller permanent, uppehåller sig i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen än den han eller hon är medborgare i. I svensk offentlig debatt används begreppet framför allt vid diskussioner om unionsmedborgare som ägnar sig åt tiggeri eller om påverkan av den fria rörligheten för personer på de sociala Som EU-medborgare har du rätt att studera, arbeta eller enbart vistas i Sverige utan uppehållstillstånd i upp till tre månader.

Registrering av barn som är EU-medborgare. Permanent uppehållsrätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar. Bibehållen uppehållsrätt. Uppehållsstatus för brittiska medborgare och deras familjemedlemmar.
Dieselforbud vilka bilar

svensk bostadsfond
ta ut tjanstepension klumpsumma
saldo nordea sms
grannehörande utanför detaljplan
peter lindquist chattanooga
gratis varor och varuprover
slogan reklame harus jelas dan

Du är medborgare i ett EU- eller EES-land Du kan antingen ha en egen uppehållsrätt eller ha uppehållsrätt som familjemedlem. Välj det alternativ som gäller för dig

Du kan ha uppehållsrätt om du följer med eller flyttar till en familjemedlem som redan har uppehållsrätt som medborgare från ett EU- eller EES-land. För att bli folkbokförd måste du anmäla att du vill flytta till Sverige.


Hudmottagningen örebro
lang lang piano

Uppehållsrätt för EU-medborgare och deras familjemedlemmar. EU-medborgare. EU-medborgare behöver inte ansöka om uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige i längre än tre månader. Detta kommer sig av att EU-medborgare har uppehållsrätt i samtliga länder inom EU. Frågor om uppehållsrätt för EU-medborgare regleras av EU:s rörlighetsdirektiv.

Som EU-medborgare har man uppehållsrätt ifall man är ”inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige”, har tillräckliga tillgångar för sin försörjning, samt har en sjukförsäkring.