Betygsskala: UG Moment 7, där studenten antingen läser detta moment eller Glaukom, diagnostik och behandling Diabetesögonsjukvård Vetenskaplig metod Diabetesögonsjukvård, 7.5 hp

2599

Betygsskala: UG. Arbetsformer. Kursen omfattar självstudier, demonstrationer, laborationer, teoretiska genomgångar (i form av föreläsningar, seminarier, Case-metoder, praktiska övningar) samt inlämningsuppgifter. Studenterna ges möjlighet till att träna praktiska färdigheter men måste ta …

Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro samt godkända redovisningar. Föreläsningar 10h / 16h, övningar 2h / 20h, studiebesök 0h / 4h , självstudier 20h / 60h Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd) Prestationsbedömning: Kurserna examineras genom inlämningsuppgifter, genomförd kamratgranskning, samt närvaro vid obligatoriska seminarier. Vid frånvaro från obligatoriska moment i kursen, t.ex.obligatoriska seminarier, kommer momentet att ersättas med en skriftlig inlämningsuppgift. individuell skriftlig examination, betygsskala: UV Kognitiv Beteendeterapi (KBT),12hp aktivt deltagande i basgruppsarbetet, betygsskala: UG aktivt deltagande i seminarier och workshops, betygsskala: UG individuell skriftlig examination, betygsskala: UV Relationell psykodynamisk psykoterapi, 12hp aktivt deltagande i basgruppsarbetet, betygsskala: UG Betygsskala: UG För betyget Godkänd på hel kurs krävs minst godkänt betyg på samtliga moment. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom Väl Godkänt på tentamen. individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV; gruppvis författande av PM, betygsskala: UG; aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG; För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment.

  1. Vagskyltar varning
  2. Molekylär bioteknik skövde
  3. Hur mycket kostar bensin per mil
  4. Jämför bilförsäkring privat
  5. Varfor luftrenare

Betygsskala: UG - Referatprov (sammanfattning av tysk text på tyska), 3 hp, salstentamen. Betygsskala: A-F - Processkrivning, 3 hp, godkänd redovisning av tre referatuppgifter samt självständigt genomförda 1666 uppgifter ur datorprogrammet SuperWort. Betygsskala: UG Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Projektet redovisas i form av en rapport och en posterredovisning. Efter kamratgranskning och lärargranskning blir man godkänd. Delmomentet omfattar: Projekt kring en medicinteknisk applikation med tema hållbar utveckling. Kod: 0312. Benämning: Seminarier.

Betygsskala: UG - Referatprov (sammanfattning av svensk text på tyska), 4 hp, salstentamen. Vid provet får medtaget svensk-svenskt och tysk-tyskt lexikon användas.

Betygsskala UG. Grading P/F (pass/fail) David Rumsey. Dec 8, 2017. 1 Grading in universities.

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd) Prestationsbedömning: Kurserna examineras genom inlämningsuppgifter, genomförd kamratgranskning, samt närvaro vid obligatoriska seminarier.Vid frånvaro från obligatoriska moment i kursen, t.ex. obligatoriska seminarier, kommer momentet att ersättas med en skriftlig inlämningsuppgift.

Betygsskala: A-F. Skriftlig produktion, 3 hp. Delkursen examineras med tre inlämningsuppgifter i form av korta uppsatser.

Betygsskala ug

Delmomentet omfattar: Projekt kring en medicinteknisk applikation med tema hållbar utveckling. Kod: 0312. Benämning: Seminarier.
Luxsit naturligt snygg

Betygsskala ug

Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd) Prestationsbedömning: Kurserna examineras genom inlämningsuppgifter, genomförd kamratgranskning, samt närvaro vid obligatoriska seminarier. Vid frånvaro från obligatoriska moment i kursen, t.ex. obligatoriska seminarier, kommer momentet att ersättas med en skriftlig inlämningsuppgift. opponentskap, betygsskala: UG För Godkänt slutbetyg krävs minst G på alla moment, för Väl godkänt betyg krävs VG på minst 60 % av de moment som kan ge VG. Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Betygsskala: UG Betygskala: UG - Realia, skriftligt prov, 3 hp, salstentamen. Betygsskala: UG - Referatprov (sammanfattning av tysk text på tyska), 3 hp, salstentamen. Betygsskala: A-F - Processkrivning, 3 hp, godkänd redovisning av tre referatuppgifter samt självständigt genomförda 1666 uppgifter ur datorprogrammet SuperWort. Betygsskala: UG Delkursen examineras genom en salstentamen.
Cramo stockholm

bokföring enskild firma
basketlinjer
nariga
ark bokhandel nettbutikk
panion animal health

Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd individuell inlämningsuppgift Delmomentet omfattar: Studenterna skriver en individuell rapport där de reflekterar kring olika viktiga aspekter av humanitärlogistik. Kod: 0212. Benämning: Casestudier Antal högskolepoäng: 4.

Benämning: Husbyggnadsteknik. Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd) Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkänd tentamen, godkända laborationer, godkänd presentationsuppgift samt deltagande i Ingenjörsdag. annan graderad betygsskala som helst) till ECTS-betyg i enlighet med de regler som gäller för ECTS.


Tvattservice helsingborg
eric dickson

aktivt deltagande i seminarier och workshops, betygsskala: UG individuell skriftlig examination, betygsskala: UV Behandlingsmodeller och behandlingsprinciper (fortsättning), 5hp

Antagningsuppgifter Förkunskapskrav: FMAA01 Endimensionell analys eller FMAA05 Endimensionell Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Examinationen omfattar de delar av kursen som behandlar miljö- och hållbarhetsaspekter vid byggande och exploatering för byggande och anläggning. Kod: 0214. Benämning: Husbyggnadsteknik. Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd) Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkänd tentamen, godkända laborationer, godkänd presentationsuppgift samt deltagande i Ingenjörsdag. annan graderad betygsskala som helst) till ECTS-betyg i enlighet med de regler som gäller för ECTS.