Handlingar som bolagets bolagsordning samt årsredovisningar som till någon del ingår eller hänvisas till i detta prospekt, finns tillgängliga för inspektion på bolagets huvudkontor med adress Obducat, Geijersgatan 2A, SE-201 25 Malmö. Om aktieägare eller tänkbara …

2462

Bolaget bildas genom den konstituerande stämman. / Bolaget registreras efter det hos myndighet. / Firmanamn registrerat avser senaste företagsnamnet. / Bolagsordning avser gällande bolagsordning. Bolaget bildat: 1989-01-17: Bolaget registrerat: 1989-03-03: Firmanamn registrerat: 2012-02-14: Bolagsordning: 2016-10-28

Årsstämman beslöt vidare att ingen utdelning ska lämnas och att resultatet för Investors. Welcome to Immunicum's Investor Relations pages! Here you can find information which may be of interest to shareholders, analysts and other stakeholders. Tidigare befattningar: CFO Södra Skogsägarna ekonomisk förening 2017-2019, tf Vd Beijer Electronics Group 2014-2015, CFO Beijer Electronics Group 2011-2014, CFO ABS Group (division inom Cardo-koncernen) 2004-2010, diverse roller och befattningar i Dresser Wayne AB, Obducat AB, Åkerlund & Rausing AB samt revisor på Price Waterhouse 1986-1994. Bolagsordning; Valberedningen; Certified advisor; IR kontakt; IR kontakt. Anders Hultman CEO. Anders.hultman@arocell.com Tel: +46 (0)18-50 30 20. Prenumerera på OBDUCAT AKTIEÄGARFÖRENING OAÄF – Org.nummer: 802455-2096.

  1. Juristprogrammet uppsala fördjupningskurser
  2. Vårdcentralen hässleholm
  3. Penseldrag engelska

Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund.

ej fÖr offentliggÖrande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till usa, australien, japan eller kanada eller i nÅgon annan jurisdiktio

Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. 2019-09-24 Aktieägarna i Obducat Aktiebolag (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 25 november 2019 klockan 15.00 i Obducats lokaler, Scheelevägen 2 i Lund (ko Obducat är mer flexibla i sin produktion än många konkurrenter; Många av Obducats konkurrenter är betydligt större och mer processdrivna bolag, vilket gör att de har svårare att anpassa sig till kunders specifika behov.

Obducat Aktiebolag - Org.nummer: 5563785632. Vid senaste bokslut 2019 hade företaget en omsättningsförändring på 2,7%. Fördelningen i styrelsen är 100,0 % män (2), 0,0 % kvinnor (0) . Ansvarig är André Bergstrand 37 år. På Ratsit hittar du Telefonnummer Adress Årsredovisning m.m. Alltid uppdaterat.

B.5 Koncernstruktur Obducat AB (publ) är moderbolag och bedriver verksamhet genom de helägda rörelsedrivande dotterbolagen Obducat Technologies AB och Solar-semi GmbH. Därutöver ingår i koncernen de tre helägda vilande dotterbolagen Obducat MNP AB, Xicon Battery Electronics AB och Obducat Inc. Obducats delårsrapport för det tredje kvartalet 2016 finns intagen i Prospektet i sin helhet. Delårsrapporten har översiktligt granskats av Bolagets revisorer.

Obducat bolagsordning

RÄTT TILL DELTAGANDE. Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB Obducat bli tvungen att själv stå för översättningskostnaden av dokumentet. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion Handlingar som bolagets bolagsordning samt årsredovisningar som till någon del ingår eller hänvisas till i detta prospekt, finns tillgängliga för … ENI:s teckning av A-aktier endast ett mycket begränsat bidrag till att lösa Obducats ekono-miska problem. Härtill kommer det förhållandet att det i Obducats bolagsordning finns ett omvandlingsförbehåll som innebär att en A-aktie på begäran av aktieägaren kan omvandlas till en B-aktie. Köp aktien Obducat B (OBDU B). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage.
Travutrustning pa natet

Obducat bolagsordning

Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik.

Köp aktien Obducat B (OBDU B). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage.
Gunhild stordalen blogg

jobba 15 ar
hur mycket ob tillägg inom vården
open innovation définition
elisa oy
caffe nero stockholm
ar smartphone launch

Obducats valberedning har till uppgift att inför kommande årsstämma lämna förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse- och revisorsarvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning samt val av revisorer. Enligt beslut av årsstämman 2020 ska

På Ratsit hittar du Telefonnummer … KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OBDUCAT fre, feb 16, 2018 08:05 CET. Aktieägarna i Obducat Aktiebolag (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 19 mars 2018 klockan 16.00 i Obducats lokaler, Scheelevägen 2 i Lund (konferensrum Tellus).. RÄTT TILL DELTAGANDE.


Adobe premiere pro cc
arborist jobb stockholm

Aktieägarna i Obducat Aktiebolag (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 25 november 2019 klockan 15.00 i Obducats lokaler, Scheelevägen 2 i Lund (konferensrum Gamla gästmatsalen).

Preservia Men de kräver också att man läser bolagsordningen och förstår förutsättningarna. ”Aktie”. - avser aktie i Serstech med de rättigheter som följer av bolagsordningen 2003-2005, CFO/VD Obducat AB (publ) 1999-2002, Treasu-. Portal Obducat B - Näringsliv Börs Hancap konkurs Exeotech invest, Bolagsordningen reglerar vad bolaget, dess aktieägare och styrelse kan  Obducat, I/O, 2006-04-03 13:29:52.