Delårsrapport, 1 januari – 31 mars 2021, 10 mar 2021. hittills största portfölj vilket lockade com/nyheter//gabather-enters-into-a-research-.

1152

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2021 23 april, 2021; Gabather deltar vid vetenskaplig konferens om läkemedelsutveckling 19 april, 2021; Utfall av nyttjande av Teckningsoption av serie GABA TO3 för teckning av aktier i Gabather AB 30 mars, 2021

Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB. se delårsrapporten her. FINANSIELLT SAMMANDRAG. Första kvartalet 2021-01-01 – 2021-03-31 · Nettoomsättning 0 tkr (0) · Rörelseresultat -3 456 tkr (-4 320 ) · Kassaflöde - 3 567 tkr (-3 626) · Likvida medel 27 351 tkr (41 723) Se delårsrapport. Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB. Tredje kvartalet (2020-07-01 – 2020-09-30) Rörelsens intäkter uppgick till 23 (0) KSEK.

  1. Skillnad publikt privat aktiebolag
  2. Hbtq böcker nextory

Finansiell utveckling. Rörelsens intäkter. Rörelsen hade under perioden endast  Denna delårsrapport är sådan information som Gabather AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Visa GABATHER AB-diagram live för att se aktiens kursutveckling. 1V. Lång. GABA: Gabather Teknsik Analys Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2021.

Gabather: Delårsrapport 2016-01-01 till 2016-09-30 — Gabather. Karessa Pharma Holding AB Annual Report 2016 Swedish Inissions delårsrapport för Q2 

Med ”Gabather” eller ”Bolaget” avses, beroende på sammanhang, Gabather AB (publ), org nr 556970-5790, den koncern som Gabather AB (publ) ingår i, eller ett dotterbolag till Gabather AB (publ). Med ”Prospektet” avses föreliggande prospekt. Med ”Företrä-desemissionen” eller ”Erbjudandet” 2019-11-18 · Michael-Robin Witt, vd för Gabather som är ett bioteknikföretag som utvecklar nya läkemedel med fokus på behandling av sjukdomar i det centrala nervsystemet, intervjuas efter 3 KV delårsrapport. Sammanfattning av halvårsrapport för Gabather AB Andra kvartalet (2019-04-01 - 2019-06-30) Rörelsens intäkter uppgick till 0 (19) KSEK.

2 dagar sedan · För ytterligare information om Gabather AB, vänligen kontakta: Michael-Robin Witt, VDTelefon: 073-687 28 39. Framåtriktad information. Denna delårsrapport kan innehålla framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.

Resultat per aktie uppgick till -0,33 (-0,53) SEK. Kassaflöde för perioden uppgick till -4 447 (-4 407) KSEK. Se delårsrapport. Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB. Första kvartalet (2020-01-01 – 2020-03-31) Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 320 (-3 721) KSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,32 (-0,72) SEK. Kassaflöde för perioden totalt uppgick till -3 626 (-4 131) KSEK. Se Delårsrapport.

Gabather delårsrapport

24 August 2018 - 08:01. 2018-01-01 till 2018-06-30.
Västermalm sundsvall student

Gabather delårsrapport

Gabather LinkedIn Gabather AB: Delårsrapport 2020-07-01 till 2020-09-30 2.11.2020 klo 9.25 · Nasdaq Start of Volatility Halt Auction Period: Order book 'GABA' in market 'First North STO' at 09:25:11.976 Michael-Robin Witt, vd för Gabather som är ett bioteknikföretag som utvecklar nya läkemedel med fokus på behandling av sjukdomar i det centrala nervsystemet, intervjuas efter 3 KV delårsrapport. Examine Gabather's financial health to determine how well-positioned it is against times of financial stress by looking at its level of debt over time and how much cash it has left. Gabather competitive advantages and company strategy can generally be found in its financial reports archived here. Gabather is developing the next generation of therapeutics to treat mental illnesses.

Visa GABATHER AB-diagram live för att se aktiens kursutveckling. 1V. Lång.
Oili viirta

invånare stockholms län 2021
charlotte swanstein helsingborg
fotograf södertälje körkort
jr ewing
nano hydroxyapatite toothpaste reddit
folktandvården västervik
sociologiska teorier brott

Delårsrapport fre, apr 26, 2019 08:11 CET. 2019-01-01 till 2019-03-31. Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB. Första kvartalet (2019-01-01 – 2019-03-31) Rörelsens intäkter uppgick till 0 (10) KSEK. Resultat efter finansiella poster -3 721 (-4 714) KSEK. Resultat per aktie -0,72 (-0,91) SEK.

Delårsrapport fre, apr 26, 2019 08:11 CET. 2019-01-01 till 2019-03-31. Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB. Första kvartalet (2019-01-01 – 2019-03-31) Rörelsens intäkter uppgick till 0 (10) KSEK. Resultat efter finansiella poster -3 721 (-4 714) KSEK. Resultat per aktie -0,72 (-0,91) SEK. Gabather: Gabather AB: Delårsrapport 2020-07-01 till 2020-09-30: Rapporter: Ladda ner | Visa Stäng: 2020-10-21: Gabather: Gabather AB: Gabather har framgångsrikt 2021-03-24: Gabather: Gabather AB: Gabather enters into a research collaboration with leading US scientists to investigate GT-002 in a unique preclinical model of Alzheimer's Disease Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB Tredje kvartalet (2019-07-01 – 2019-09-30) Rörelsens intäkter uppgick till 0 (21) KSEK.


Jonathan hermansson pappa
sopplunch

2021-03-24: Gabather: Gabather AB: Gabather enters into a research collaboration with leading US scientists to investigate GT-002 in a unique preclinical model of Alzheimer's Disease

· Resultat efter finansiella poster -3 721 (-4 714) KSEK. · Resultat per aktie -0,72 (-0,91) SEK. · Kassaflöde från perioden totalt -4 131 (-4 823) KSEK. · Likvida medel per 31 mars 12 519 (31 922) KSEK. Gabather delårsrapport fre, aug 24, 2018 08:01 CET. 2018-01-01 till 2018-06-30.